هدیه لحظه

با کلیک کردن بر روی دکمه روبه رو یک شعر به صورت تصادفی برای شما انتخاب می شود

دریای عطش

درياي عطش،‌ لبانِ پُر گوهرِ تو

گلزخمِ هزار خنجر و ‌حنجرِ تو

هنگامِ غروب بود و مي كرد طلوع

از مشرقِ نيزه، آفتابِ سرِ تو

Scroll
ShutDown