هدیه لحظه

با کلیک کردن بر روی دکمه روبه رو یک شعر به صورت تصادفی برای شما انتخاب می شود

ماه محرم

هيچ ماهي به خدا ماهِ محرّم نشود

سايه ي مهرِ حسين از سرِ ما كم نشود

Scroll
ShutDown