گالری

عکس هایی منتخب از استاد صائم کاشانی

عکس هایی منتخب از استاد صائم کاشانی

صائم کاشانی همراه با سفرای ایران و ژاپن

صائم کاشانی همراه با سفرای ایران و ژاپن

کنگره ارج داشت

کنگره ارج داشت

محل اقامت استاد صائم در ژاپن

محل اقامت استاد صائم در ژاپن

گل گشتی در سرزمین آفتاب

گل گشتی در سرزمین آفتاب

تدریس در دانشگاه دوشیشا در کیوتو

تدریس در دانشگاه دوشیشا در کیوتو

تدریس در دانشگاه توکیو

تدریس در دانشگاه توکیو

تدریس در دانشگاه واسِدا

تدریس در دانشگاه واسِدا

صائم کاشانی در دهکده کندوان.تابستان83

صائم کاشانی در دهکده کندوان.تابستان83

صائم کاشانی و فرهیختگان عرصه شعر و ادب1

صائم کاشانی و فرهیختگان عرصه شعر و ادب1

Scroll
ShutDown